آی یو آی Wallace

نام محصول کشور برند کاربرد
IUI Wallace آمریکا Wallace انتقال اسپرم

چشم ها یا سوراخ های دو طرفه باعث پخش بالاتر اسپرم به داخل رحم میشود . بدون گرفتگی و انتهای نرم کتتر که بدون عارضه تروما و خونریزی است .طراحی هاب کتتر باعث کنترل بهتر در دستان پزشک میشود.

فهرست