سوزن پانکچر تک کاناله

سوزن هایی همانند سوزن های  اسپاینال که برای نمونه گیری از مایع مغزی نخاعی بکار میرود.

سوزن پانکچر تک کاناله

شرکت رها طب با افتخار انواع مختلفی از سوزن های پانکچر تک کاناله  را برای پزشکان و همکاران عزیز فراهم میکند. در پایین میتوانید محصولات ارائه شده توسط شرکت رها طب را مشاهده فرمایید.

محصولات سوزن پانکچر تک کاناله
Pipelle decornier mark II
Ops Classic Without Valve 35cm C.C.D
Pipelle decornier mark II
Ops Classic Without Valve 30cm C.C.D
Pipelle decornier mark II
Needle Puncher Without Valve Eliuse
فهرست