کتتر انتقال جنین

انواع مختلفی از کتتر انتقال جنین

کتتر انتقال جنین

شرکت رها طب با افتخار انواع مختلفی از کتتر های انتقال جنین را برای پزشکان و همکاران عزیز فراهم میکند. در پایین میتوانید محصولات ارائه شده توسط شرکت رها طب را مشاهده فرمایید.

محصولات کتتر انتقال جنین
Pipelle decornier mark II
Pearl tip classic C.C.D
Pipelle decornier mark II
Pearl tip Soft C.C.D
Pipelle decornier mark II
Eliuse Set
فهرست