انکولوژی

انکولوژی به شاخه‌ای از علوم پزشکی اشاره می‌کند که مرتبط با تومور و سرطان میباشد

آنکلوژی چیست؟

سرطان‌شناسی یا آنکولوژی ( Oncology)‏ از کلمه یونانی آنکوس به معنای توده و یا حجم  و پسوند لوژی  نیز به معنای مطالعه میباشد ، این علم سرطان شناسی شاخه ای از علم پزشکی میباشد که در رابطه با تومور ها و سرطان ها و نیز دزمان آن ها مطالعه میکنند .

در زمینه ی آنکولوژی موارد زیر برسی میشود :

– تشخیص انوع سرطان و درمان بیمار ( نظیر عمل جراحی، شیمی درمانی، رادیو درمانینمونه برداری و هر اقدامی پزشکی که مورد نیاز است )

– پیگیری وضعیت بیمار سرطانی بعد از درمان

محصولات انکولوژی
فهرست