با تیم رها طب آشنا شوید

تیم قدرتمند رها طب اینجاست تا خدمات مناسبی را به شما ارائه دهد .

آقای علی شریفیان

رئیس هیئت مدیره

آقای امین ابولحسنی

مدیر عامل
تیم رها طب
Female

خانم افسانه توانا

مدیر فروش
Female

خانم نوشین لواسانی

حسابدار

آقای پرهام وثوق

مدیر گرافیک و طراح سایت

آقای شایان ثابتی مقدم

طراح و گرافیست
فهرست